Training

Waarnemen en beslissen
Elke leider, die slecht en onvolledig waarneemt, kan per definitie zijn organisatie niet goed leiden. Hij mist door gebrek aan concentratie of interesse de “richtingaanwijzers” in zijn omgeving en slaat dus de verkeerde weg in. Waarnemingen worden altijd in een bepaalde context gedaan. Waarnemen omvat daarom meer dan luisteren en kijken naar een feitelijke situatie.
Iedereen neemt op zijn eigen manier waar en wordt beïnvloedt door zijn karakter, zijn omgeving en het moment. Deze factoren maken het lastig de waarneming in je geheugen op te slaan en op een later weer te reproduceren voor een passend gebruik. Waarneming is geen specifieke persoonsgebonden karaktereigenschap Training en systematiek maken waarneming voor iedereen goed “leerbaar”.