Persoonlijke ontwikkeling

De straat als stageplaats (acteren op basis van adequate waarneming in onverwachte en onvoorspelbare situaties waar je alleen jezelf meeneemt en je alle hulpstukken/attributen thuislaat)

Looking for the unknown
Het programma gaat over hoe u door uw omgeving wordt uitgedaagd om uw (bedrijfs-)leven opnieuw vorm te geven , onderweg te gaan naar de nieuwe economie . (call to change )
U treft daarbij ervaren mentoren die u helpen uw banden met – en fixaties – op het hier en nu, losser te maken waardoor u vrijer kunt werken (weakening ties)
Looking for the unknown laat u eenvoudig grenzen overschrijden door trials en het aangaan van nieuwe coalities en het overwinnen van tegenstand en tegenslag
Onderweg vraagt u zichzelf soms af aan welke zoektocht u eigenlijk bent begonnen.U ontdekt echter als u doorreist eenaantrekkelijk nieuw perspectief.
Hierna ontstaat er een nieuwe, voor u, weer gewone en zeer bruikbare wereld (new ordinary world)