Coaching

Persoonlijke coaching als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling of het voorbereiden op een andere taak.
Een enkele keer ook coaching van een problematische situatie voor de persoon of het bedrijf.
In alle gevallen dienst de persoonlijkheid van degene die gecoached wordt al vertrekpunt.