Ervaringen van "de straat"

streetwise

Het gebeurt elke dag om ons heen. Binnen het gezin, bij de sportvereniging maar zeker ook in ons bedrijf. Als alles goed gaat drinken we champagne, slaan   we elkaar op de schouders en zijn we allemaal “winnaars en vrienden”.  Als het persoonlijk of zakelijk niet goed gaat, manifesteren zich plotseling   overlevings- en/of rechtvaardigingsmechanismen. Daarbij worden vaak andere dan de afgesproken spelregels gehanteerd, soms zelfs   minder fraaie regels. “Losers of zondebokken” zijn snel gevonden   en gecultiveerd. Persoonlijke aanvallen en verbaal geweld zijn voorbeelden van gedrag die je soms het gevoel geven in een ordinaire “straatrel” terecht te zijn   gekomen. Vaak raken mensen in dit soort situaties beschadigd of worden, in ultieme   situaties, zelfs “zakelijk geliquideerd” . Op straat tellen opleiding en theoretische modellen niet, maar worden ervaring, handigheid, vertrouwen op je zelf, creativiteit en haarscherpe waarneming als basisvaardigheden omgezet in effectief gedrag waarmee je, soms letterlijk, moet   weten te overleven. De trainers van Speer&Partners hebben met hun zeer specifieke achtergrond mensen opgeleid voor juist dat soort bijzondere situaties. Speer&Partners gebruikt daarom in zijn Streetlife leerconcept©  een aantal van deze streetlife vaardigheden om mensen op een positieve maar bijzondere manier te ontwikkelen.