Over ons

Jaap Broersma en Johan van Kastel zijn de oprichters en vormgevers van Speer& Partners. Zij hebben hun sporen verdiend in onder meer de Politie, KPN, Caparis, Holland Casino en andere grote Nederlandse ondernemingen.
Binnen de politie hebben zij de basis gelegd voor de activiteiten zoals die nu ontwikkeld en toegepast worden. Zij hebben hun “Streetlife ervaringen” opgedaan in de bestrijding van de zware criminaliteit zowel nationaal als internationaal. Zij hebben dagelijks leiding gegeven aan bijzondere eenheden op het gebied van de criminele inlichtingen, observatie, arrestatie en infiltratie.
Binnen de Nederlandse en internationale context hebben zij op basis van hun grote ervaring vaak in crisissituaties zoals gijzelingen, ontvoeringen, afpersingen e.d. leiding gegeven en het bevoegd gezag geadviseerd hoe een crisis tot een goed einde is te brengen.
Integriteit, transparantie en betrouwbaarheid zijn al heel lang onderdeel van hun kwaliteitskenmerk.

Broersma maakt daarnaast deel uit van het zgn. “Schreier-collectief”. Dit collectief is opgezet voor ondernemers en organiseert “werkplaatsen voor ongezochte vondsten” waar op basis van de principes van o.a. serendipiteit, streetlife en theatrale performance ondernemers worden geholpen bij de Newconomie.

Tenslotte heeft Speer en Partners veel ervaring opgedaan in training en coaching binnen de Nederlandse sport. Bonden, verenigingen, (top)sporters en teams hebben veelvuldig gebruikt gemaakt de ervaringen op bestuurlijk terrein, teambuilding en coaching. Om deze redenen is voor deze activiteiten Speer Sportmanagement opgericht.