Een andere manier van mensen ontwikkelen


Eenvoudig maar doeltreffend

Anders en toch gewoon


persoonlijk en veelzijdig

Een specifieke wijze van trainen


Ontdekken en leren

Coaching

Speer en Partners is kundig geworden door haar grote en rijke ervaring in zaken die er toe deden in dit land. Deze ervaringen zijn omgezet in soms zeer bijzondere vormen van training en coaching waarbij adequaat handelen op basis van accurate waarneming altijd belangrijk is.

Lees meer

Straatwijsheid

Theorie is belangrijk maar zinloos als het niet gepaard met vormen van straatwijsheid en straatervaring. Hoe vind ik mijn weg in de problemen van alledag, rekening houdend met mensen en een omgeving die vaak andere doelen nastreven dan ze openlijk melden. Herkennen en ernaar handelen zijn aan te leren door soms hele speciale vormen van training.

Lees meer

Het collectief

Het collectief kent als basis de Schreierstoren in Amsterdam. In het hart van een internationale wereld. In Amsterdam met z'n enorme variëteit aan plaatsen, mensen en activiteiten biedt daarmee ongehoord veel interactiviteit.  Interactiviteit kan de basis vormen voor ongezochte vondsten. Serendipiteit, een begrip om verder te onderzoeken ! 

Lees meer

Sportmanagement

In de loop van de jaren heeft Speer en Partners een enorme expertise opgebouwd in en rondom de sport. Nationaal en internationaal wordt er dagelijkse gewerkt aan betere bestuursvormen en innovatieve werkwijzen en producten. Hier geldt vooral het adagium dat sport bindt, verbroedert en gezond is maar dat je de randvoorwaarden daarvoor wel heel duidelijk met heel veel betrokkenen moet vaststellen.

Lees meer

Kernwaarden

Integriteit, transparantie, directheid en het nakomen van afspraken zijn naast de grote ervaring de belangrijkste kernwaarden van speer en Partners. Deze waarden hebben in de loop van lange jaren door de veelheid aan positieve en negatieve ervaringen steeds meer betekenis,  inhoud en vorm gekregen.  Speer en Partners is hierop altijd aanspreekbaar.